Digitalizarea formării cadrelor didactice

Răspunsul la această cerere este mult peste termen. Conform legii, în oricare circumstanţe, Casa Corpului Didactic Arges ar fi trebuit să vă răspundă până acum (detalii). Vă puteţi plânge către cerând o revizuire internă.

Stimată Casa Corpului Didactic Arges,

Subsemnata, [informații personale cenzurate], vă adresez prezenta cerere de obținere a unor informații de interes public, formulată în baza Legii 544/2001.

Astfel, vă rog să îmi comunicați răspunsul la următoarele întrebări:
1. Care sunt cursurile din oferta dumneavoastră care vizează formarea competențelor digitale și de pedagogie digitală ale profesorilor?
2. Câți profesori au accesat aceste cursuri de la începutul pandemiei (februarie 2020)? Vă rog să îmi transmiteți numărul de participanți pentru fiecare curs în parte.
3. Cum și-a digitalizat CCD activitatea pentru a face față provocărilor pandemiei?
4. Plănuiți să extindeți bunele practici pe care le-ați internalizat pe parcursul pandemiei, de exemplu cele cu privire la digitalizare? Dacă da, cum plănuiți să faceți acest lucru?

Cu respect,

Antonia Pup