Petre Daniel Tîrziu

Stimată Inspectoratul Școlar Județean Iași,

Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Doresc să primesc o copie de pe următoarele documente:

1. Declarația de avere a doamnei Inspector Școlar General, Luciana Antoci;
2. Declarația de interese a doamnei Inspector Școlar General, Luciana Antoci.

Cu respect,

Petre Daniel Tîrziu

Inspectoratul Școlar Județean Iași, Inspectoratul Scolar Judetean Iasi

Bună ziua,
Confirmăm primirea mesajului dumneavoastră.

Inspectoratul Școlar Județean Iași, Inspectoratul Scolar Judetean Iasi

1 Attachment

Lenuta Hulubei
Consilier - Birou Secretariat
Inspectoratul Scolar Judetean Iasi
str. Nicolae Balcescu nr. 26
telefon 0758 089 408 / 0232 216 535 
fax 0232 266 014

arată secţiunile citate